Video Click - Khám phá thế giới

Click! Khám phá thế giới | Số 31 - 2022

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Phương tiện thám hiểm trên mặt trăng thế hệ mới
- Công việc mới của những con ngựa đua sau khi “nghỉ hưu”
- Món ngon từ hoa gạo
07:20 - 26/05/2022

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng tại đây./.