Video Click - Khám phá thế giới

Click! Khám phá thế giới | Số 37 - 2022

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Người phụ nữ đam mê trượt ván ở Ghana
- Thiết bị thu thập dữ liệu hỗ trợ nghiên cứu môi trường vùng cực nam Chile
- Phim trường xanh bảo vệ môi trường ở Anh
07:21 - 26/05/2022

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng tại đây./.