Video Click - Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới: Số 67 - 2024

Những tin chính:
- Loài thực vật có bộ gen lớn nhất thế giới
- Chi Lê: Tái tạo món súp rùa làm thực vật với sự trợ giúp của AI
- E-Sport ngày càng ảnh hưởng trong đời sống kinh tế ở Trung Quốc
14:19 - 05/06/2024