Video Click - Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới - Số 88

Những nội dung chính:
- Lần đầu tiên ra mắt ngọn đuốc Olympic Paris 2024
- Ẩm thực côn trùng trở thành xu hướng mới ở Nhật Bản
- Lốp xe không hơi giải pháp tiềm năng giúp giảm ô nhiễm vi nhựa
17:12 - 13/09/2023