Video Tin trong nước

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
12:46 - 18/08/2020

Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cùng 191 đại biểu đại diện cho 1.450 Đảng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam và các đại biểu đại diện cho một số cơ quan, ban ngành của Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, TGĐ Đài TNVN cho biết, 5 năm qua, cán bộ, Đảng viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài khóa 25 đã đề ra. Đài tiếp tục phát triển bền vững, tạo dựng nhiều dấu ấn quan trọng và nổi bật, công tác  thông tin, tuyên truyền chủ động, sắc bén, kịp thời, tính định hướng và tính chi phối đối với xã hội được nâng cao, góp phần đưa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thông tin về phong trào hành động cách mạng của toàn dân đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế bằng nhiều nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Đài cũng làm tốt chức năng là diễn đàn tin cậy, gần gũi và tiện ích của nhân dân, tích cực, chủ động bản lĩnh sáng tạo, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đài TNVN cũng đã đạt được  nhiều giải cao trong giải báo chí quốc gia, giải báo chí về xây dựng Đảng, giải báo chí về đại đoàn kết toàn dân tộc, thông tin đối ngoại…

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ cũng cho biết, chặng đường 5 năm tới cần phải phải tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, bản lĩnh sáng tạo, đổi mới, để tiếp tục xây dựng Đài tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa lại hình đa phương tiện, đa ngôn ngữ, hiện đại, sắc bén, vững mạnh, toàn diện và trọng trách đó được đặt lên vai của Đảng bộ, của gần 2.700 cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam, trước hết là các đại biểu tham dự đại hội hôm nay

Đại hội lần thứ 26, Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ ra Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, với những quyết sách, giải pháp đúng đắn, sáng tạo, giúp Đài TNVN phát triển lên một tầm vóc mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự kỳ vọng của nhân dân. Để làm được điều này, các Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đài cần phải nêu cao hơn nữa tính cách mạng, tính định hướng, tính chiến đấu, tính văn hóa, tính hiện đại, nâng cao hơn nữa khả năng lan tỏa và chi phối thông tin cả trong và ngoài nước, trở thành cơ quan báo chí chủ lực quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước, là nhịp cầu và là diễn đàn tin yêu của nhân dân, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tất cả vì dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện: Tiến Dũng - Anh Dũng

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.