Video Tin trong nước

Đại hội Đại biểu Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam lần thứ ba

Ngày 13/4,ĐHĐB Hội NLNT Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra tại Hà Nội đã bầu PGS TS. Nguyễn Nhị Điền, Phó Chủ tịch Hội đồng KHCN và đào tạo Viện NLNT Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

04:52 - 14/04/2024

Đại hội Đại biểu Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam lần thứ ba

Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ 2014-2024 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam nhấn mạnh: nhiệm kỳ vừa qua, Hội NLNTVN đã có nhiều đóng góp thúc đẩy phát triển ứng dụng NLNT trong các ngành kinh tế - xã hội cũng như việc bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân. Tham gia kịp thời trong hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội cho nhiều dự án quan trọng tầm quốc gia phát triển ứng dụng bức xạ trong các ngành kinh tế - xã hội như y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được ban hành và triển khai hiệu quả trong những năm vừa qua, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. 

Đáng chú ý, trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 Đại hội thông qua, Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ thành lập các tổ chức sự nghiệp khoa học nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các lĩnh vực chuyên môn về NLNT, ưu tiên cho các lĩnh vực đặc thù, ... 

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới, nhiệm kỳ 2024-2029. PGS TS. Nguyễn Nhị Điền, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam được các hội viên tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029./.

Thực hiện: Vũ Đào - Lê Hải.