Video Tin trong nước

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh

Sáng nay 25/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
20:29 - 25/12/2020

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò của giới trí thức khoa học công nghệ đối với đất nước, đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kể từ khi thành lập năm 1983 đến nay, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu giới trí thức khoa học công nghệ nói chung và 3,7 triệu trí thức tập hợp trong Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thẳng thắn nhìn vào những hạn chế của giới trí thức, hoạt động của các hội. 

Tại Đại hội, nhiều đại biểu cũng đã nêu ý kiến về các giải pháp thu hút tiềm năng của đội ngũ trí thức vào công cuộc phát triển đất nước.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành và đoàn chủ tịch khóa VIII, theo đó, ông Phan Xuân Dũng được bầu vào vị trí chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII.

Anh Vũ - Quốc Hùng

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.