Video Tin trong nước

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra

Sáng 3/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ ba và phiên bế mạc với nhiều nội dung quan trọng.
21:44 - 03/12/2023

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra

Trong ngày làm việc cuối cùng, các tham luận tại Hội trường tập trung vào việc tiếp thu, giải trình, bổ sung vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tiếp thu, giải trình, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi); thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam; báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội…

Sau 2 ngày rưỡi làm việc tích cực khẩn trương, Đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, của các cấp công đoàn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.  

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”,  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã diễn ra thành công, thể hiện là đại hội chuyển hướng mạnh mẽ về nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn, đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tiếp tục bồi đắp các giá trị văn hóa của tổ chức công đoàn để hướng tới 100 năm Công đoàn Việt Nam. Tại phiên bế mạc, 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã ra mắt đại hội. Theo đó, ông Nguyễn Đình Khang đã được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

Thực hiện: Thế Hùng - Quốc Hùng