Video Tin trong nước

Đài Tiếng nói Việt Nam: Tăng cường triển khai Nghị quyết Đại hội XIII trong công tác xây dựng Đảng

Chiều ngày 21/1, Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022.
20:17 - 21/01/2022

Trong năm 2021, Đảng ủy và Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ chỉ đạo các đơn vị nội dung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, nhấn mạnh và làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, Đảng viên và người lao động. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, hiệu quả. Toàn Đài đã tổ chức 14 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 100% đảng viên dự học và hoàn thành vào cuối tháng 4/2021.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nêu rõ, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đài và từng đơn vị. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa và đạo đức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao bằng khen cho các Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và năm 2021.

Anh Vũ- Trọng Khánh

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.