Video Tin trong nước

Đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển di sản văn hoá

Chiều 18/6, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Việc cần có những quy định chặt chẽ để bảo vệ về việc cho phép đầu tư, xây dựng công trình trong khu vực bảo vệ di tích… được các đại biểu đặc biệt quan tâm.
19:26 - 19/06/2024

ĐẢM BẢO HÀI HÒA GIỮA BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN VĂN HOÁ

Trên thực tế, việc cấp phép xây dựng trong khu vực bảo vệ di tích là vấn đề nhiều địa phương hết sức quan tâm. Hiện Dự thảo luật đang cho phép xây dựng “công trình nhà ở riêng lẻ” trong khu vực bảo vệ I và “công trình kiến trúc – xã hội và công trình, nhà ở riêng lẻ” trong khu vực bảo vệ II của di tích. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, quy định như vậy là chưa hợp lý.

Quan tâm tới khu vực bảo vệ của di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, về nguyên tắc, khu vực bảo vệ I là vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích, phải được bảo vệ nghiêm ngặt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban soạn thảo cần quy định cụ thể thẩm quyền, tiêu chí xác định các hình thức sở hữu đối với di sản văn hóa; nguyên tắc quản lý, thẩm quyền và trách nhiệm bảo vệ, phát huy di sản văn hóa; phát huy tối đa vai trò của chủ sở hữu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa./.

Thực hiện: Huy Vinh – Quốc Hùng