Video Tin trong nước

Đảm bảo nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ

Sáng 15/5 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách quy tập hài cốt liệt sĩ.
20:00 - 15/05/2024

Đảm bảo nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ

Hiện nay, chế độ chính sách và công tác bảo đảm cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sỹ thực hiện theo Quyết định số 75/2013 và Quyết định số 35/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia 515, từ năm 2013 đến nay, toàn quốc tìm kiếm, quy tập được hơn 21.200 hài cốt liệt sĩ (trong nước hơn 10.200, ở Lào hơn 3.300, Campuchia gần 7.600)  đã đáp ứng phần nào mong mỏi của Nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện, các quyết định này cũng đã bộc lộ những bất cập, hạn chế như mức chi đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ còn thấp, chưa đáp ứng ngày công lao động; chưa phù hợp với tính chất đặc thù, đặc biệt của công tác tìm kiếm, quy tập,....vv

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515 sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng tờ trình của Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Quyết định số 75 và Quyết định số 35 để kịp thời huy động khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ./.

Thực hiện: Tiến Dũng – Quốc Hùng