Video Vấn đề và bình luận

Đảng đi tiên phong trong phòng, chống tham nhũng

Những kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã có tác động mạnh mẽ, có tính cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.
20:34 - 08/02/2021

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng và trước sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Đại hội XII đã bổ sung nội dung xây dựng Đảng về đạo đức; bổ sung hai nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng so với Đại hội XI, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là: Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Những kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã có tác động mạnh mẽ, có tính cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

Để có cái nhìn tổng quát hơn về những thành tựu này, chương trình có cuộc trao đổi với GS. TS Đình Văn Tiến – Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Mời quý vị xem các chương trình Vấn đề và bình luận đã phát sóng tại đây./.