Video Chương trình đặc biệt

Đất nước trọn niềm vui - Phần 1

Nhân kỷ niệm 47 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui".
11:43 - 21/06/2022

Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày thống nhất non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến mũi Cà Mau; vĩ tuyến 17 ngang dòng sông Bến Hải chỉ còn là di tích lịch sử một thời… để đất nước bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên CNXH, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn…

Nhân kỷ niệm 47 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui". Đây là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam và hàng triệu anh hùng, liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập tự do đất nước.

Đây cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng kiên cường, ý thức tự hào dân tộc; ghi nhận sự chuyển mình, đổi mới đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội của đất nước trong việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Mời quý vị xem các Chương trình đặc biệt đã phát sóng tại đây./.