Video Tin trong nước

Đề xuất giải pháp để thúc đẩy "Chuyển đổi xanh" trong ngành du lịch Việt Nam

Trong khuôn khổ VITM Hà Nội 2024 đang diễn ra tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch VN đã tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững”. Nhằm mục đích đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi xanh trong ngành du lịch của Việt Nam.
14:01 - 13/04/2024

Đề xuất giải pháp để thúc đẩy "Chuyển đổi xanh" trong ngành du lịch Việt Nam

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp nhằm chuyển đổi xanh trong du lịch Việt Nam một cách hiệu quả: Tập trung quy hoạch xanh, quản lý điểm đến, du lịch không rác thải nhựa và carbon thấp, du lịch bền vững dựa vào thiên nhiên, khuyến khích giao thông xanh trong du lịch,cung cấp thêm các phương tiện giao thông linh hoạt và thân thiện với môi trường cho khách du lịch khi đến các điểm đến.

Nhiều ý kiến cho rằng, để du lịch chuyển đổi xanh hiệu quả và bền vững, cần có sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động cụ thể. Trong đó, cần thiết phải có Bộ tiêu chí du lịch xanh rõ ràng để các địa phương, doanh nghiệp ứng dụng.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cần phải đổi mới công nghệ, đưa các giải pháp kỹ thuật, đổi mới vật liệu để xây dựng sản phẩm du lịch xanh bền vững và hiệu quả. Các địa phương cần tăng cường quản lý điểm đến du lịch, hoàn thiện và phát huy hiệu quả chính sách phát triển du lịch, chuyển đổi số để khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển, đảm bảo thành công của quá trình xanh hóa./.

Thực hiện: Tiến Dũng – Quốc Hùng