Video Điện ảnh và Sao

Điện ảnh và sao - Số 12: “AVENGERS: END GAME” nóng ngay từ khi chưa ra rạp

Những nội dung chính có trong chương trình:
- “AVENGERS: END GAME” – Nóng ngay từ khi chưa ra rạp
- Những địa điểm hứa hẹn lên phim Hollywood ở Việt Nam
20:09 - 06/04/2019