Video Điện ảnh và Sao

Điện ảnh và Sao số 14: Những nét nổi bật tại liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh 2019

Những nội dung sẽ có trong chương trình:
- Những nét nổi bật tại liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh 2019
- Game of Thrones 8 ai sẽ là người sống sót cuối cùng
- Năm bộ phim cần xem lại trước khi Avengers end game ra mắt
07:24 - 22/04/2019