Video Tin trong nước

Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020

Sáng nay, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020, triển khai thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
19:14 - 22/07/2020

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phiên toàn thể được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh ủy/thành ủy và 30 điểm cầu quốc tế tại 15 quốc gia.

Trong thời gian qua, ngành năng lượng Việt Nam nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực năng lượng; đã bám sát định hướng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu cụ thể đề ra. Ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế năng động, đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại nhiều địa phương và đất nước. 

Tại Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng, chủ trương đúng đắn về phát triển năng lượng quốc gia đã được Đảng đề ra trong Nghị quyết 55, song để Nghị quyết đi vào cuộc sống cần sự vào cuộc mạnh mẽ, toàn diện và quyết liệt của Chính phủ, của các bộ, ngành và địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng đã nêu trong Nghị quyết 55. Trưởng Ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị, cần làm rõ một số vấn đề trọng tâm như; xác định rõ các nhiệm vụ trong từng giai đoạn để cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo của Đảng nêu tại Nghị quyết 55; kiến nghị, đề xuất cụ thể để sớm hoàn thiện thể chế cho phát triển ngành năng lượng theo tinh thần của Nghị quyết, nhất là về xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả và cơ chế tạo thuận lợi cho huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển năng lượng quốc gia; vấn đề công nghệ và sử dụng tiết kiệm năng lượng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cũng tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, ngành năng lượng nước ta thời gian qua đã có nhiều thành tựu nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức.

Diễn đàn cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình và cách làm hay trong phát triển năng lượng của các địa phương cũng như kinh nghiệm quốc tế. Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra Lễ ký kết một số biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các chủ đầu tư với UBND các tỉnh, thành phố, giữa nhóm các nhà đầu tư trong các Dự án năng lượng với nhau và với ngân hàng đầu mối thu xếp vốn. Các ghi nhớ này với quy mô lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ là minh chứng sống động, thể hiện sự quyết tâm của các địa phương và doanh nghiệp, của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế trong đầu tư, phát triển năng lượng quốc gia trong thời gian tới./.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương

Mời quý vị xem các Tin tức đã phát sóng tại đây./.