Video Tin trong nước

Diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật

Ủy ban quốc gia người khuyết tật Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm Ngày quốc tế Người Khuyết tật 3/12 với chủ đề “Diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật”.
22:41 - 01/12/2022

Diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật nhân kỉ niệm 30 năm Ngày quốc tế Người Khuyết tật (3/12)

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7,6% dân số, trong đó người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm khoảng 28,9%, khoảng 10% người khuyết tật thuộc hộ nghèo. Phần lớn người khuyết tật Việt Nam ở vùng nông thôn, có cuộc sống rất khó khăn, đặc biệt là người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh. Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, hiện các chính sách về người khuyết tật của Việt Nam tương đối đầy đủ và người khuyết tật cũng đã chủ động tiếp cận và thích ứng với xã hội cũng như phát triển kinh tế.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho người khuyết tật như: Bảo đảm việc bố trí, phân bổ ngân sách hiệu quả, tạo điều kiện để các tổ chức của người khuyết tật được tham gia thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức một cách toàn diện, trên mọi mặt, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về nghĩa vụ cùng với quyền với người khuyết tật; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, áp dụng khoa học công nghệ để nghiên cứu, hỗ trợ người khuyết tật…/.

Thực hiện: Cao Thắng - Trọng Khánh