Video Tin trong nước

Điều hành linh hoạt, hài hòa giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường

Sáng ngày 7/12, Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
06:12 - 08/12/2023

ĐIỀU HÀNH LINH HOẠT, HÀI HÒA GIỮA LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG

Tại hội nghị các đại biểu đã kiến nghị nhiều vấn đề nóng, cấp bách nhằm khơi thông, tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. 

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023 là năm NHNN phải điều hành trong bối cảnh áp lực từ cả các yếu tố quốc tế bên ngoài và cả những thay đổi lớn trong nội tại nền kinh tế, từ cả yếu tố cầu yếu và yếu tố tái cấu trúc của nền kinh tế.

Trong 11 tháng đầu năm, NHNN và hệ thống các ngân hàng thương mại đã nỗ lực, chủ động triển khai các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp,  khơi thông dòng vốn đầu tư và kinh doanh, góp phần tích cực giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời, ổn định tỷ giá, ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm thanh khoản của cả hệ thống TCTD và giữ được an toàn hệ thống.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành liên quan cùng vào cuộc, chung sức đồng lòng để tiếp tục triển khai hiệu quả, thiết thực, quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, đẩy mạnh nguồn vốn ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế, trong thời gian tới.

Cùng với đó Thủ tướng đề nghị, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế và tăng trưởng tín dụng hiệu quả gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng. Điều hành linh hoạt, hài hòa giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Đối với các tổ chức tín dụng Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ…/.

Thực hiện: Vũ Khuyên – Chí Phương