Video Tin trong nước

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ những cá nhân có sáng kiến sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ việc phát huy sức mạnh sáng tạo của mỗi cá nhân sẽ mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp
13:24 - 20/03/2023

+Dịch Covid – 19 đã khiến anh Hoà Anh Phụ trách công tác đào tạo công ty Tư vấn Y dược quốc tế (IMC) có sáng kiến xây dựng dự án Microsoft 365 chống thất thoát tài liệu và tự động hoá quy trình sản xuất ở 5 nhà máy của công ty. Dự án này đã được trao giải vàng trong 12 sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết bị, dây chuyền, quy trình vận hành, kiểm soát, vệ sinh an toàn trong sản xuất và chuyển đổi số mà doanh nghiệp đã lựa chọn trao giải cho năm 2022. 

20 năm thành lập, doanh nghiệp có 10 năm liên tục triển khai phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ công nhân viên ở 5 nhà máy và khối văn phòng của doanh nghiệp, thu về hơn 100 sáng kiến, mang lại nhiều tỷ đồng cho doanh nghiệp. 

Tiêu chí trao giải là những cá nhân có tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiệt tình trong công việc, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, là tấm gương mọi người noi theo. Giải tập thể trao cho tập thể có những cá nhân tốt, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ….

Đổi mới sáng tạo đó yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong bối cảnh nền kinh tế số. Việc phát huy sức sáng tạo từ mỗi cá nhân ở IMC sẽ là nền tảng bền chắc giúp cho sự đổi mới sáng tạo toàn diện của doanh nghiệp.


Thực hiện: Mai Lan, Lê Thanh