Video Tin trong nước

Đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện, với sự nỗ lực, quyết liệt của người dân và chính quyền địa phương, bộ mặt nông thôn và đời sống người dân đã có nhiều thay đổi tích cực nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới.
21:14 - 09/06/2020

Đây là căn nhà của gia đình ông Lý Văn Thinh xây dựng từ tháng 2/2019. Theo ông Thinh, để có được căn nhà khang trang như vậy đều nhờ cả vào quá trình xây dựng nông thôn mới, trong quá trình này, gia đình ông chuyển đổi mô hình từ trồng cây sắn đem lại hiệu quả thấp sang trồng cây cao su cho hiệu quả cao. Mỗi năm thu nhập từ 1ha cây cao su cũng đem lại cho gia đình ông khoảng 50 -60 triệu đồng, cộng thêm với thu nhập từ một số công việc phụ khác cũng giúp đời sống kinh tế của gia đình ngày càng phát triển, có của ăn của để, sắm sửa đồ dùng trong gia đình.

Xây dựng nông thôn mới tại một xã biên giới đặc biệt khó khăn như A Dơi thì tiêu chí về thu nhập là một thách thức. Chính quyền địa phương đã mạnh dạn vận động người dân thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất từ các loại cây, con kém hiệu quả sang các loại cây trồng dài ngày hiệu quả kinh tế cao như cây cao su, bời lời. Trong quá trình chuyển đổi thì xã vẫn duy trì một diện tích nhất định trồng sắn để lấy ngắn nuôi dài khi chuyển đổi mô hình sang cây cao su. Nhờ đó mà đời sống, thu nhập của người dân trong xã đang ngày càng trở nên khấm khá hơn.

Thống kê trong năm 2019 của xã A Dơi cũng cho thấy, tổng thu nhập từ cây cao su đạt khoảng 3 tỷ đồng. Do vậy, trong thời gian tới, xã cũng định hướng tiếp tục mở rộng vùng trồng cây cao su tới từng địa bàn, đặc biệt là những thôn có đông đồng dào dân tộc thiểu số để cải thiện đời sống, thu nhập của người dân.

Với thu nhập ngày càng được nâng cao, đời sống nhân dân tại xã A Dơi được nâng lên đáng kể, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người là 07 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 47,88%. Những năm tiếp theo, A Dơi sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển thương mại dịch vụ làm lĩnh vực trọng tâm, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện: Tiến Dũng - Minh Quân

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.