Video Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 14/3/2024 | Cả nước chuẩn bị nắng nóng gay gắt

Khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, từ ngày 18/4 nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực miền Trung, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận; Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
00:00 - 14/04/2024