Video Sách và cuộc sống

Đừng làm việc chăm chỉ hãy làm việc thông minh

Cuốn sách "Đừng làm việc chăm chỉ hãy làm việc thông minh" sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích để bạn có kỹ năng thực hiện công việc một cách hoàn hảo dù bạn ở bất cứ vị trị và công việc nào trong xã hội.
17:50 - 13/11/2021

Trọng tâm của cuốn sách là một nguyên tắc đơn giản: Con người không thể hoạt động như máy tính – tốc độ cao, liên tục và trong thời gian dài. Khi chúng ta cố bắt chước những cỗ máy mà chúng ta điều khiển, cuối cùng chúng sẽ điều khiển lại chúng ta.

Mời quý vị xem các chương trình Sách và cuộc sống đã phát sóng tại đây./.