Video Chương trình đặc biệt

Gia đình Việt Nam 2022 (phần 1)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chi Minh khẳng định: "Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn".
15:59 - 26/08/2022

Mời quý vị xem các Chương trình đặc biệt khác đã phát sóng tại đây./.