Video Tin trong nước

Giá trị lý luận, thực tiễn từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận, thực tiễn từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.
16:29 - 09/02/2023

Giá trị lý luận, thực tiễn từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự

Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay” được tổ chức nhằm làm sáng rõ hơn, quán triệt, lan tỏa giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn tại các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị.

Từ những phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ, các kiến nghị, tham luận tại Tọa đàm đều có chung nhận định: cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Cuốn sách của Tổng Bí thư đã chỉ rõ vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “phòng ngừa từ xa, từ sớm”, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Tác phẩm không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, mà còn vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo vào thực tiễn công tác Công an, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an nhân dân phải thực sự mẫu mực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thường xuyên tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác công an, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan đơn vị công an nhân dân cần lan tỏa, quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hướng tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.


Thực hiện: Tiến Dũng – Quốc Hùng