Video Sách và cuộc sống

Giải mã kho báu văn chương

Sách “Giải mã kho báu văn chương” với gần 2.000 trang, tác phẩm được nhiều nhà nghiên cứu lý luận phê bình đánh giá cao vì để hoàn thành cuốn sách, tác giả không những cần am hiểu ngôn ngữ, văn hóa Hán – Nôm mà còn có những sự so sánh giữa rất nhiều tài liệu xưa để đưa ra luận giải của mình.
14:26 - 29/08/2022

Mời quý vị xem chương trình Sách và cuộc sống đã phát sóng tại đây./.