Video Sách và cuộc sống

Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa - Huyền thoại đỏ và huyền thoại đen

Với tác phẩm “Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa – Huyền thoại đỏ và huyền thoại đen”, Tiến sỹ Nguyễn Thụy Phương không chỉ làm sáng tỏ nhiều sự kiện lịch sử mà còn trần thuật hồi ức của nhiều thế hệ học sinh để chia sẻ với bạn đọc một câu chuyện tưởng chừng như rơi vào quên lãng.
06:54 - 02/12/2020

Tác phẩm “Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa - Huyền thoại đỏ và huyền thoại đen” tổng hợp những nghiên cứu của TS. Nguyễn Thụy Phương về di sản giáo dục thực dân. Dựa trên những tài liệu và văn bản khai thác được từ các trung tâm lưu trữ nước ngoài, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền thuộc địa Pháp, tác giả đã phân tích một cách hệ thống về giáo dục Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung thời thuộc địa, từ đó rút ra những thành tựu và hạn chế của nền giáo dục thời kỳ này.

Mời quý vị xem các chương trình Sách và cuộc sống đã phát sóng tại đây./.