Video Tin trong nước

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền luật cư trú để khai tử hộ khẩu giấy

Để nhanh chóng thực hiện Chính phủ điện tử, và sớm chấm dứt sử dụng hộ khẩu giấy, TP Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn cho các báo cáo viên về việc vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục tư pháp và dịch vụ công trên môi trường mạng.
16:22 - 19/05/2022

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương nhấn mạnh, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Cũng tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) Nguyễn Thị Quế Thu đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Cư trú và các phương pháp, hình thức tuyên truyền của luật này cho các cán bộ tư pháp của Hà Nội để phục vụ công tác chuyển đổi số quốc gia.

Luật Cư trú năm 2020 đã có hiệu lực từ 2021 và đến năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ hết hiệu lực, thay vào đó là hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý cư trú và quản lý cư trú qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đảm bảo tốt hơn nữa về quyền tự do cư trú của công dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong hình hình mới.

Cao Thắng - Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.