Video Tin trong nước

Hiệu quả từ cuộc vận động "5 không, 3 sạch"

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được các cấp hội phụ nữ Thủ đô triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên và gia đình, góp phần không nhỏ trong các phong trào xây dựng địa phương.
00:16 - 24/11/2020

Mời quý vị xem các tin tức mới nhất tại đây./.