Video Tin trong nước

Hoàn thiện pháp luật về Công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Quốc hội vừa thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2018. Đa số các đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật Công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
17:08 - 02/06/2023

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của dự án Luật, nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Góp ý về cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá đối với Trung đoàn trưởng, có ý kiến cho rằng, để đảm bảo tính tương thích, đề nghị quy định cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá đối với Trung đoàn trưởng. Đồng thời bày tỏ băn khoăn nếu quy định cấp bậc Đại tá đối với Trung đoàn trưởng trong CAND sẽ tác động đến quy định Trung đoàn trưởng trong luật QĐND.

Về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công an nhân dân, các đại biểu cho biết, qua báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, tăng chung 2 tuổi đối với từng nhóm cấp bậc, quy định như vậy tương thích với Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề xuất việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ là 4 tháng và nam là 3 tháng, đề nghị cần đánh giá tác động về bình đẳng giới và về quy hoạch cán bộ có hợp lý hay không.

Về bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ chức danh của sỹ quan CAND, đa số ý kiến thống nhất với bổ sung 6 vị trí có quân hàm cấp Tướng; phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu mới của Bộ Công an. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo giải trình, bổ sung thêm xem có nằm trong số tổng hàm tướng mà cấp có thẩm quyền cho phép hay không. Trước đó, đầu giờ sáng nay, với tỷ lệ tán thành cao 446/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua NQ xây dựng luật pháp lệnh 2024, điều chỉnh xây dựng luật pháp lệnh năm 2023.

Thực hiện: Thu Hương – Quốc Hùng