Video Tin trong nước

Học Bác Hồ từ cách khen thưởng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới công tác thi đua, khen thưởng. Câu chuyện về một hợp tác xã tại Quảng Trị vinh dự nhận bằng khen của Bác vào năm 1966 khiến chúng ta càng hiểu hơn tư tưởng vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi và thiết thực của Người về công tác thi đua khen thưởng.
20:34 - 02/11/2021

Mời quý vị xem các tin trong nước đã phát sóng tại đây./