Video Tin trong nước

Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ngày 25/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”.
17:24 - 25/05/2022

Phát biểu biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: đội ngũ cán bộ ở nước ta còn nhiều hạn chế, yếu kém, đặc biệt về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, trong khi đó hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu. Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là một đòi hỏi cấp thiết đối với Việt Nam nhằm đạt được những mục tiêu hội nhập trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, khó lường. 

Chính vì vậy, Hội thảo lần này kỳ vọng sẽ nhận được sự đóng góp tâm huyết của các đại biểu tham dự nhằm làm sáng tỏ nội hàm các khái niệm và các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tại Hội thảo, các tham luận của các đại biểu đa dạng, phong phú, chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề như: Bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, công chức và viên chức trong hệ thống chính trị; Xác  định nội hàm “đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế” làm căn cứ xây dựng các nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; Xác định định hướng, giải pháp, cách thức tổ chức, phối hợp đạt được mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế… Nhiều đề xuất giải pháp mang tính toàn diện, đồng bộ và được đánh giá là khả thi đã đề xuất qua các tham luận của các đại biểu tham dự Hội thảo.

Vũ Đào – Trọng Khánh

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.