Video Tin trong nước

Hội thảo về rà soát 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và Sửa đổi Luật bình đẳng giới

Sáng 16/8, Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UN Women Việt Nam tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm Đối tác hành động về giới (GAP) được tổ chức trong năm 2022 với chủ đề thảo luận về rà soát 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và Sửa đổi Luật bình đẳng giới.
19:11 - 16/08/2022

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, Luật bình đẳng giới 2006 đã góp phần tăng cường nhận thức, trách nhiệm và hành động của Nhà nước và xã hội về bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy gia tăng vai trò của phụ nữ trong hoạt động kinh tế, sinh hoạt cộng đồng và gia đình ở thành thị cũng như nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thách thức:chất lượng lồng ghép vấn đề trong bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật còn thấp, ít xác định được đúng vấn đề giới để đề xuất chính sách, giải pháp cần thiết, thiếu quy định về trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và giải trình của người đứng đầu Bộ ngành và cơ quan địa phương về thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới... 

Các chuyên gia của nhóm đối tác hành động về giới đã thảo luận và chia sẻ một số kiến nghị, giải pháp để đóng góp cho Dự thảo sửa đổi luật bình đẳng giới, góp phần hướng tới một xã hội công bằng và văn minh trong tương lai.

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.