Video Tin trong nước

Huấn luyện quy trình lập kế hoạch diễn tập

Sáng 22/1, Cục Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam đã khai mạc khoá huấn luyện quy trình lập kế hoạch diễn tập. Khoá huấn luyện do Việt Nam và Canada đồng tổ chức, nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác huấn luyện quân sự của Canada.
14:11 - 23/01/2024

Huấn luyện quy trình lập kế hoạch diễn tập

Dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Canada, các học viên sẽ được giới thiệu về quy trình lập kế hoạch diễn tập dựa trên các tài liệu về huấn luyện và diễn tập của NATO; các nguyên tắc, phương pháp và yêu cầu cơ bản của công tác lập kế hoạch diễn tập và tổ chức diễn tập, từ đó có thể áp dụng cho nhiều nội dung huấn luyện và diễn tập khác nhau. Thực hiện bản ghi nhớ về hợp tác huấn luyện quân sự kí năm 2018 giữa Việt Nam và Canada, đã có nhiều chương trình hợp tác huấn luyện giữa hai bên được triển khai, từ đào tạo ngôn ngữ, hậu cần đến các khoá huấn luyện về an ninh cho sĩ quan quân đội.

Kể từ năm 2018 đến nay, đã có hơn 130 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được đào tạo trong khuôn khổ này./.

Thực hiện: Tiến Dũng