Video Tin quốc tế

Israel: Liều vaccine thứ ba tạo kháng thể gấp 10 lần liều thứ hai

Một nghiên cứu huyết thanh học được thực hiện tại một bệnh viện của Israel cho
thấy mức độ kháng thể sau khi tiêm liều vaccine Covid-19 thứ ba của cao hơn gấp 10 lần
so với lượng kháng thể được phát hiện sau khi tiêm liều thứ hai.
19:49 - 16/09/2021

Các nhà phân tích đã so sánh mức độ kháng thể một tuần sau khi tiêm liều vaccine
thứ ba với dữ liệu thu được một tuần sau khi tiêm liều thứ hai. Kết quả sơ bộ này được
quan sát trong số các nhân viên của Trung tâm Y tế Sheba của Israel. Liều vaccine ngừa
Covid-19 thứ ba đã tăng đề kháng hơn và có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ mắc covid-19.
Israel đã hoàn thành tiêm chủng mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên cho hơn 90%
dân số và hơn 70% dân số tiêm đủ hai liều, đồng thời đang triển khai tiêm chủng mũi thứ
ba.
Tuy nhiên, việc tiêm bổ sung sau liều thứ hai đang là một điểm tranh luận gay gắt
trên toàn cầu. Các quan chức của WHO đã chỉ trích đây là sự bất bình đẳng về vaccine
bởi nhiều quốc gia giàu có tiêm chủng hơn hai liều vaccine ngừa Covid-19 trong khi nhiều
quốc gia nghèo vẫn không có đủ vaccine./

Mời quý vị xem các tin tức quốc tế đã phát sóng tại đây./.