Video Tin trong nước

“Kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo”

Cần có nhiều hơn nữa các chính sách khuyến khích thúc đẩy thương mại tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo” để tạo sự đột phá trong thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
18:43 - 05/10/2022

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 đã tạo ra những nền tảng căn bản cho phát triển thương mại miền núi và hải đảo. Năm 2021, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, với những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn.

Tại Diễn đàn, một số ý kiến cho rằng, tuy chương trình của Chính phủ đã thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế -xã hội, nâng cao thu nhập của người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, nhưng những thách thức từ xung đột địa chính trị, dịch bệnh và biến đổi khí hậu ở cấp độ toàn cầu, đã tác động đáng kể đến các chuỗi cung ứng, đòi hỏi những quyết sách mạnh mẽ hơn.

Cũng theo đại diện một số địa phương, hiện khó khăn lớn nhất là khâu kết nối bao tiêu sản phẩm. Một số mặt hàng chủ lực của địa phương rất có tiềm năng nhưng chưa nhận được nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp thu mua; ngược lại có những mặt hàng được doanh nghiệp đề nghị ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhưng địa phương lại chưa thể đáp ứng được về sản lượng. Chính điều này đã khiến cho hoạt động thương mại tại địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn chưa thực sự khởi sắc.

Vũ Đào – Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.