Video Tin trong nước

Kết nối với cộng đồng để làm sống dậy các di sản

Tại Việt Nam, những hoạt động kết nối di sản với cộng đồng chưa thực sự phổ biến như trên thế giới, song những năm gần đây đang ngày càng phổ biến với những cách làm sáng tạo, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.
16:45 - 18/05/2024

Kết nối với cộng đồng để làm sống dậy các di sản

Tại Bảo tàng Hà Nội, không chỉ tham quan, ngắm, đọc, nghiên cứu…, những hoạt động thực hành di sản như thế này thường xuyên được tổ chức cho các bạn trẻ trải nghiệm. Và đây cũng chính là những trải nghiệm tạo được sức hút nhất của bảo tàng này.

Trong năm 2023 và tính đến tháng 4/ 2024 Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức cho khoảng 17.000 khách tham gia các hoạt động giáo dục, trải nghiệm tại bảo tàng. Và những hoạt động trải nghiệm di sản như thế này được nhiều bảo tàng triển khai thông qua kết hợp với các trung tâm nghiên cứu bảo tồn di sản và các trường học, cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế. Đây là hướng đi mới, cách làm sáng tạo để “cấy” niềm đam mê tìm hiểu, nghiên cứu, bảo tồn di sản vào giới trẻ, từng bước đưa di sản vào cuộc sống hiện đại.

Các hoạt động giáo dục gắn liền với di sản nhưng bằng cách truyền tải sáng tạo, đảm bảo tôn trọng các giá trị cốt lõi của di sản sẽ chạm được đến trái tim của giới trẻ, khơi dậy tình yêu và khát khao bảo tồn và phát triển di sản - được nhận định sẽ là hướng đi bền vững đối, góp phần kết nối di sản với cộng đồng, từng bước làm sống dậy các kho tàng di sản trong đời sống hiện đại./.

Thực hiện: Vũ Đào – Trọng Khánh – Hoàng Ly