Video Tin trong nước

Khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 14/6, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp thứ 57, để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
16:05 - 14/06/2021

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 7 tới. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến các nội dung để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình để trình Quốc hội như: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 202, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; Cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến công tác nhân sự bao gồm: Xem xét phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Camphuchia và việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. 

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rút nội dung xử lý tài chính cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo thỏa thuận cam kết và bảo lãnh của Chính phủ để chuẩn bị chu đáo hồ sơ và sẽ cho ý kiến vào phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với khối lượng công việc quan trọng trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chí tuệ để hoàn thành công việc đặt ra. Đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, đề nghị thảo luận kỹ lưỡng, phân tích đánh giá toàn diện để đảm bảo chất lượng các nội dung trước khi trình ra Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mặc dù các cơ quan Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan đã rất tích cực chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phiên họp; Tuy nhiên còn một số nội dung gửi tài liệu còn muộn, trong đó có trách nhiệm của cả cơ quan trình và cả cơ quan thẩm tra. Do đó, đề nghị cần tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của tập thể, của cá nhân trong công tác lập pháp, trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, khắc phục tình trạng chậm chễ trong chuẩn bị nội dung tại các phiên họp sau.

Thực hiện: Huy Vinh – Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.