Video Tin trong nước

Khai mạc Triển lãm chuyên đề "Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử"

Sáng nay, triển lãm chuyên đề "Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử" đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức.
19:04 - 18/08/2020

Với hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, triển lãm thể hiện 3 chủ đề chính. Phần 1 “Mùa thu lịch sử” giới thiệu khái quát hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh cách mạng của toàn dân ta, diễn ra liên tục từ sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, khẳng định Cách mạng tháng 8 năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

Phần 2 với chủ đề “Sức mạnh niềm tin” thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Những hiện vật của phần 3 “Tiếp bước vinh quang” phản ánh những thành tựu to lớn trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước.

Triển lãm là hoạt động thiết thực góp phân tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ và sâu sắc về Cách mạng Tháng Tám; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thực hiện: Vũ Khuyên – Chí Phương

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.