Video Click! Khám phá thế giới

Khám phá thế giới - Số 103 – 2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Nơi sản xuất hoa nhài sao, thành phần quan trọng tạo ra nước hoa trứ danh Chanel No. 5
- Depop: Ứng dụng mua sắm quần áo cũ phổ biến trong giới trẻ
- Sửa đổi luật pháp bảo vệ động vật bị ngược đãi, bỏ rơi ở Hàn Quốc
19:46 - 14/09/2021

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng tại đây./.