Video Click! Khám phá thế giới

Khám phá thế giới - Số 79 – 2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Lý giải về đa dạng sinh học ở côn trùng nhờ chùm tia siêu sáng
- Vai trò của loài rái cá biển trong cân bằng sinh thái trên vùng biển ở California, Mỹ
- Bảo vệ loài chim ưng bằng cách xăm lên mỏ của chúng
16:00 - 14/07/2021

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng tại đây./.