Video Tin trong nước

Kiểm soát chặt gói hỗ trợ, tránh để trục lợi từ chính sách

Trong chương trình tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15, hôm nay, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội....
12:38 - 08/01/2022