Video Tin trong nước

Kiểm toán nhà nước tổ chức hội nghị giao ban tháng 6/2024

Kiểm toán Nhà nước vừa tổ chức họp giao ban trực tuyến toàn ngành tháng 6/2024. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì cuộc họp.

18:12 - 13/06/2024

Kiểm toán nhà nước tổ chức hội nghị giao ban tháng 6/2024

Theo báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 05/2024, các đơn vị trong toàn ngành đã khẩn trương tập trung, giải quyết, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tính đến 31/5/2024, toàn ngành đã tổ chức xét duyệt 62 KHKT, triển khai 61 Đoàn kiểm toán, kết thúc 48 Đoàn kiểm toán, xét duyệt 48 dự thảo BCKT và phát hành chính thức 06 BCKT thuộc KHKT năm 20241. Bên cạnh đó, các đơn vị trong toàn ngành đã tích cực rà soát, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý...Về công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, các Tiểu ban và các bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện phần việc được giao theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Các KTNN chuyên ngành, khu vực kết thúc kiểm toán khẩn trương hoàn thiện dự thảo BCKT và tổ chức xét duyệt các đoàn kiểm toán đợt 01, đợt 2/2024 theo kế hoạch đảm bảo tiến độ, đồng thời đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán để nâng cao chất lượng BCKT. Bên cạnh đó, song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các hoạt động chuẩn bị cho tổ chức 30 năm thành lập KTNN. 

Tại hội nghị, người đứng đầu ngành Kiểm toán cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể để toàn ngành tập trung thực hiện trong thời gian tới như công tác xây dựng văn bản pháp luật; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; công tác kiểm tra giám sát; công tác đào tạo; công tác thông tin, tuyên truyền.../.

Thực hiện: Hoàng Long – Anh Tuấn