Video Tin trong nước

Kinh tế Việt Nam cần giảm phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài

Để đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn và vững chắc, Việt Nam cần chú ý giảm phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, cũng như thích ứng với chuyển đổi số, công nghệ, bà Irina Korguna – Quyền Giám đốc Trung tâm Chiến lược Nga tại châu Á đã nhấn mạnh như vậy.
18:42 - 05/10/2022

Anh Tú - Đặng Cường / VOV Moscow

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.