Video Tin trong nước

Kỳ công bộ sách về hát Then

Bộ sách “Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam”, biên soạn từ năm 2015, với mục đích làm Hồ sơ Quốc gia Then Tày, Nùng, Thái Việt Nam để đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
19:42 - 17/09/2021

Bộ sách đã kỳ công phân tích, giới thiệu, chọn lọc ký âm để phản ánh được giá trị của âm nhạc trong hát Then. Đó là công việc mà nhiều cuốn sách trước đây chưa làm được.

Các chuyến đi điền dã đã xác định được vùng Then chính là 11 tỉnh của miền núi phía Bắc, cùng các bản ghi âm, lời hát, phỏng vấn các nghệ nhân Then về thế giới quan vũ trụ Then, các nghi lễ như cấp sắc, cầu mùa, cầu bình an, tạ ơn tổ tiên... trong sinh hoạt tín ngưỡng Then truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Thái, Nùng.

Then là tín ngưỡng dân gian, biểu hiện qua những nghi lễ Then có sự tích hợp của âm nhạc, múa, mỹ thuật dân gian, ngôn ngữ, tập tục tộc người. Phần âm nhạc ghi âm được đã được ký âm, cùng với phần lời hát nguyên vẹn bằng tiếng dân tộc và được dịch ra tiếng Việt, cùng những phỏng vấn mô tả các nghi lễ đều được giới thiệu và hệ thống hóa cẩn trọng trong bộ sách.

Hàng nghìn trang ghi chép, ký âm, dịch thuật, phỏng vấn mô tả nghi lễ... được sắp xếp trong 3 tập sách dày tổng cộng hơn 3.000 trang. Tính đến nay, có thể xem đây là bộ sách tập hợp đầy đủ nhất, có tính bách khoa hàn lâm về tín ngưỡng Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Thực hiện: Thu Hương

Mời quý vị xem các tin trong nước đã phát sóng tại đây./.