Video Tin trong nước

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam với Bộ Nội vụ

Chiều tối qua, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.
15:12 - 17/11/2021

Lễ ký kết với mục tiêu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội về cải cách hành chính, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

Nội dung ký kết giữa hai bên tập trung vào việc phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa những tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Hàng năm, Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức họp sơ kết, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình phối hợp. Trong quá trình triển khai chương trình, các đơn vị tổng hợp, đề xuất bổ sung kịp thời nội dung chương trình phối hợp, phù hợp nhu cầu thực tiễn triển khai.

Duy Hưng – Minh Quân

Mời quý vị xem các tin trong nước đã phát sóng tại đây./.