Video Vấn đề và bình luận

Làm gì để Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đi vào cuộc sống?

Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) đã và đang nhận được sự hưởng ứng của người tham gia. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách này cũng đang bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc dẫn tới hiệu quả thực hiện chính sách chưa cao như mong muốn.

15:09 - 22/03/2020

Để tìm hiểu cụ thể về vấn đề này cũng như giải pháp trong thời gian tới nhằm phát huy hết tính nhân văn của chính sách Bảo hiểm TNLĐ, BNN, mở rộng hơn các chế độ chi trả, hỗ trợ phòng ngừa ... , trong chương trình Vấn đề và Bình luận hôm nay chúng tôi mời tới trường quay Ông Vũ Như Văn, Nguyên Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Mời quý vị xem các chương trình Vấn đề và Bình luận đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.