Video Vấn đề và bình luận

Liên hiệp các Hội Việt Nam: Nỗ lực ghi dấu trong mỗi thành tựu của đất nước

Những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2015 – 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, tập trung chủ yếu những chương trình, dự án, đề án lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.
17:10 - 10/12/2020

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng trong hoạt động này, những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2015 – 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, tập trung chủ yếu những chương trình, dự án, đề án lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. 

Vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao, góp phần tham mưu tích cực cho Chính phủ và các ngành chức năng những luận cứ khoa học thực tiễn rõ ràng để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến từng chương trình, dự án, đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thật sự hiệu quả và bền vững. 

Cùng nhìn lại những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua và đóng góp cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Việt Nam hiệu quả hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, với những chia sẻ của 2 vị khách mời: TS. Lê Công Lương - Phó Tổng TH kiêm CVP Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và ThS. Lê Thanh Tùng, Phó Trưởng Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Mời quý vị xem các chương trình Vấn đề và bình luận đã phát sóng tại đây./.