Video Tin trong nước

Liên kết doanh nghiệp vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ - Cần tiếp tục cải thiện vấn đề giao thông

Một trong những nguyên nhân là "năng lực kết nối giao thông còn hạn chế..." Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại Diễn đàn “Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ”.
22:55 - 27/09/2023

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ - CẦN TIẾP TỤC CẢI THIỆN VẤN ĐỀ GIAO THÔNG

Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ, nhưng đây vẫn là "vùng trũng" trong phát triển và là "lõi nghèo" của cả nước. Một trong những nguyên nhân là "năng lực kết nối giao thông còn hạn chế...Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại Diễn đàn “Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức chiều nay tại Hà Nội.

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, cửa ngõ phía Bắc của quốc gia, có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ. Thời gian qua Vùng đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của cả nước song quy mô còn khiêm tốn, đây vẫn là “vùng trũng” và là “lõi nghèo” của cả nước (tỷ lệ nghèo đa chiều của Vùng năm 2022 là 22%, gấp gần 3 lần bình quân cả nước). 

Một trong những nguyên nhân được các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận là "năng lực kết nối giao thông, bao gồm cả trục dọc và trục ngang còn nhiều hạn chế, hạ tầng giao thông ở khu vực này chưa đồng bộ, mới chỉ nghiêng về giao thông đường bộ nhưng cũng chưa hoàn chỉnh, dẫn đến tình trạng các địa phương trong vùng như những người hàng xóm "gần nhà xa ngõ". Những điều này đã ảnh hưởng lớn đến cơ hội giao thương, xúc tiến đầu tư của các tỉnh trong vùng.

Các đại biểu cũng cho rằng, trong bối cảnh số lượng, quy mô các doanh nghiệp nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế, việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ./.

Thực hiện: Tiến Dũng – Quốc Hùng