Video Tin trong nước

Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, TT Giáo dục đặc biệt Quốc gia và Tổ chức Angle’s Haven của Hàn Quốc phối hợp đã tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Hướng tới nền giáo dục chất lượng, hoà nhập và bình đẳng cho mọi trẻ khuyết tật Việt Nam”.
14:46 - 08/12/2023

Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật 

          Các đại biểu tham dự Hội thảo khẳng định: Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã thể hiện sự quan tâm ngày càng sâu sắc đối với người khuyết tật nói chung và giáo dục trẻ khuyết tật nói riêng. Quy mô và hình thức giáo dục người khuyết tật ngày càng được mở rộng ở cả công lập và ngoài công lập, hệ thống các chính sách về người khuyết tật được ban hành, các điều kiện nguồn nhân lực và cơ sở vật chất dần đảm bảo phù hợp cho người khuyết tật học tập, chất lượng giáo dục người khuyết tật từng bước được nâng cao. Nhờ đó, trẻ khuyết tật đã và đang được tham gia học tập ở tất cả các cấp học, trình độ giáo dục.

         Tại hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan đến giáo dục người khuyết tật, như: Chính sách giáo dục người khuyết tật; Chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học; Đảm bảo các điều kiện giáo dục chất lượng và cơ hội học tập suốt đời của người khuyết tật; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục đối với người khuyết tật; định hướng phát triển hệ thống cơ sở giáo dục đối với người khuyết tật Việt Nam./.

Thực hiện: Tiến Dũng – Lê Hải